IsSMTP(); // telling the class to use SMTP $body.="Mesaj de pe site


"; $body.="De la: ".$_POST['name']."
"; $body.="Email: ".$_POST['email']."
"; $body.="Firma: ".$_POST['company']."
"; $body.="Tel: ".$_POST['phone']."
"; $body.="Mesajul:

".$_POST['messaj'].""; try { $mail->Host = "ssl://smtp.gmail.com"; // SMTP server $mail->SMTPDebug = 0; // enables SMTP debug information (for testing) $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication $mail->Host = "ssl://smtp.gmail.com"; // sets the SMTP server $mail->Port = 465; // set the SMTP port for the GMAIL server $mail->Username = "armandino.web@gmail.com"; // SMTP account username $mail->Password = "sdnafddsi"; // SMTP account password $mail->AddReplyTo('remusfoltos@yahoo.com', 'Remus Foltos'); $mail->AddAddress('remusfoltos@yahoo.com', 'Remus Foltos'); $mail->SetFrom('remusfoltos@yahoo.com', 'WebMaster'); $mail->Subject = 'In atentia dlui Foltos.'; // $mail->AltBody = 'To view the message, please use an HTML compatible email viewer!'; // optional - MsgHTML will create an alternate automatically $mail->MsgHTML($body); // $mail->MsgHTML(file_get_contents('mailcontent/contents.html')); // $mail->AddAttachment('mailcontent/ofertele2.jpg'); // attachment // $mail->AddAttachment('images/phpmailer_mini.gif'); // attachment $mail->Send(); # echo "Message Sent OK

\n"; } catch (phpmailerException $e) { echo $e->errorMessage(); //Pretty error messages from PHPMailer } catch (Exception $e) { echo $e->getMessage(); //Boring error messages from anything else! } echo "

Mesajul a fost trimis, va multumim !

Ve-ti primii un raspuns in cel mai scurt timp posibil.

"; die(); } ?> Librăria cu un singur autor | Remus Foltoş

Formular de comandă

introduceti datele dvs

 

Dacă aveţi orice fel de remarcă, întrebare sau sugestie vă rugăm să folosiţi formuarul de comandă de mai sus.. De reţinut faptul că toate câmpurile sunt obligatorii.

Manuscrisele comandate de dumneavoastră, vor fi trimise în format pdf , cu drepturi depline pentru printare.

Autorul îşi rezervă dreptul de a modifica materialele puse online.

Despre Mine

    Citeşte-mi opera de până la 33 de ani şi-ţi vei da seama de un singur lucru spus de Socrate: “Omul nu poate să caute nici ceea ce ştie, nici ceea ce nu ştie. Nu poate să caute ceea ce ştie, fiindcă ştie şi nimeni n-are nevoie să caute ceea ce ştie; nu poate să caute nici ceea ce nu ştie, fiindcă nu ştie ce anume să caute"